Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Узагальнення розгляду Деснянським районним судом м. Чернігова звернень на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2017 році

07 лютого 2018, 16:22

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,

Запити, подані до Деснянського районного суду м. Чернігова у 2017 році в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» надійшли поштою, електронним зв’язком та прийняті на прийомі, були зареєстровані в автоматизованій системі документообігу суду та розглянуті у строк, що не перевищував 5 днів з дня отримання запиту.

В порівнянні з минулим 2016 роком дещо зменшилась загальна кількість запитів, однак основна їх частина продовжує надходити від фізичних осіб.

Так, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 надійшов 21 запит на отримання публічної інформації від громадян, представників ЗМІ та громадських об’єднань (в 2016 році – 26 запитів).

Протягом ІІ півріччя 2017 року на електронну адресу суду надійшло                     6 запитів з Державної судової адміністрації України за належністю, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За результатами розгляду на 8 запитів було надано запитувану інформацію, а також роз’яснення, з посиланням на те, що розгляд суддями справ не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок чого суди не є розпорядниками інформації при здійснені судочинства в розумінні частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Запитів, що безпосередньо стосувалися публічної інформації було 12, які задоволені з направленням запитувачам витребуваної інформації.

У всіх випадках відповіді надані в письмовій формі, а також направлені за допомогою електронного зв’язку.

З проведеного аналізу вбачається, що на адресу суду продовжують надходити запити, подані в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», але більшість становлять звернення з питань отримання інформації щодо стану розгляду справ.

 

 

Заступник керівника апарату

Деснянського районного суду

м. Чернігова                                                                                  Л.Г. Давиденко

05 лютого 2018 року

 

 

 

 

Інформація про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації в Деснянському районному суді м. Чернігова за  2017 рік.

Кількість запитів на інформацію. Результат розгляду запитів на інформацію.

Види запитуваної інформації

 

 

І півріччя

2017 р.

ІІ півріччя

2017 р.

Всього за 2017 рік

 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

13

8

21

 

Кількість
запитів на
інформацію, 
що надійшли

поштою

1

0

1

 

телефоном

0

0

0

 

факсом

0

0

0

 

електронною поштою

10

8

18

 

особистий прийом

2

0

2

 

від представників ЗМІ

1

0

1

 

від громадян

11

6

17

 

від юридичних осіб

0

0

0

 

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

1

2

3

 

надійшло як до розпорядника інформації від органів виконавчої влади

0

6

6

 

Результат
розгляду
запитів
на
інформацію

задоволено

5

7

12

 

надано роз'яснення

8

1

9

 

надіслано належним розпорядникам інформації

0

0

0

 

відмовлено

0

0

0

 

опрацьовується

0

0

0

 

Найбільш запитувані види інформації

 

 

 

про рух справи – 8

правова інформація – 1

інформація про особу – 0

статистична інформація – 1

кількість діючих суддів – 2

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру – 0
інформація довідково-енциклопедичного характеру – 0

інформація про адміністративні посади – 0

інформація про суддів – 3

інформація про апарат суду – 2 
інша інформація про діяльність суду – 1

інформація щодо застосування вимог Закону України «Про очищення влади» – 1

інформація щодо виконання присяжними обов’язків у суді – 1