flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Деснянського

районного суду м. Чернігова

від 11.10.2010 № 17-д/г

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в

Деснянському районному суді м. Чернігова

/зі змінами, внесеними згідно з наказами голови суду

від 02.12.2010 № 30-д, від 15.07.2011 № 4-д, від 19.11.2012 № 13-д/г,

від 05.04.2013 № 4-д/г, від 20.01.2015 № 3-д/г, від 28.01.2016 № 2-д/г, від 17.05.2016 № 13-д/г, від 25.06.2018 № 9-д/г/

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Діяльність працівників  ґрунтується на таких основних принципах:

/абзац 1 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018 № 9-д/г/

 

1.7. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду та керівником апарату суду в межах наданих їм актами законодавства повноважень.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 36 Закону України "Про державну службу".

/пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018                  № 9-д/г/

/пункт 2.7. із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 20.01.2015                 № 3-д/г/.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до трьох місяців.

2.9.    Під час прийняття на роботу працівника необхідно:

 

 1. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1.     Всі працівники суду мають право:

Працівники можуть мати також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2.     Всі працівники суду зобов'язані:

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду в порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.

Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.

Суддя зобов’язаний:

1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики;

3) виявляти повагу до учасників процесу;

4) додержуватися присяги судді;

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

7) подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою, що визначається Національним агентством:

 – щороку до 1 квітня  – за минулий рік;

/підпункт 7 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказами голови суду від 28.01.2016 № 2-д/г та від 25.06.2018 № 9-д/г/

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

/пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018                 № 9-д/г/

 

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ

4.1. Адміністрація суду зобов'язана:

1) належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинним законодавством.

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1.     Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у тому числі:

Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться у суді.

/пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 15.07.2011 № 4-д/

Тривалість щорічної основної відпустки для суддів становить 42 календарних дні, для державних службовців – 30 календарних днів, для працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників апарату суду – 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік.

Згідно з Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та «Про відпустки» працівникам суду надається щорічна додаткова відпустка.

Працівникам патронатної служби (помічнику голови суду, помічнику заступника голови суду, помічникам суддів) надається щорічна додаткова відпустка за особливих характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства. Максимальна тривалість цієї відпустки становить 4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

- час фактичної роботи з особливим характером праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який складає більше половини тривалості робочого дня;

- час щорічної основної відпустки та час щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який припадає на робочі дні.

Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу з особливим характером праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, пропорційно стажу роботи, визначеному відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

 Операторам комп’ютерного набору також надається щорічна додаткова відпустка за особливих характер праці тривалістю 4 календарних дні.

/пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018                 № 9-д/г/

 

Графіки складаються з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.5.     Надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду, працівникам апарату суду – керівником апарату.

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

6.1. Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

з 7.00 год.

з 9.00 год.

6.2.     Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику Національної поліції.

/пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016             № 13-д/г/

/пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016              № 13-д/г/

/пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016         № 13-д/г/

/пункт 6.10 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016          № 13-д/г/

/пункт 6.11 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016      № 13-д/г/

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТА ДОКУМЕНТІВ

Прийом громадян головою Деснянського районного суду м. Чернігова з питань організації роботи суду здійснюється щосереди з 9.00 год. по 13.00 год.

/пункт 7.1 доповнено абзацом другим, згідно з наказом голови суду від 15.07.2011   № 4-д/

/пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018               № 9-д/г/

Прийом та реєстрація клопотань органів досудового розслідування щодо взяття під варту, продовження строку тримання під вартою, надання дозволу на затримання та доставку до суду, здійснюється консультантами суду з понеділка по п’ятницю з 8 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.  

Прийом та реєстрація інших документів, що подаються до суду, здійснюється консультантами суду у понеділок, вівторок, середу та четвер з 8.00 год. до 17.00 год., у п'ятницю з 8.00 год. до 15.45 год.

/пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказами голови суду від 05.04.2013 № 4-д/г та від 25.06.2018 № 9-д/г /

/абзац 1 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 02.12.2010 № 30-д/

Середа – неприйомний день.

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

8.1.  За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

/абзац 2 пункту 2.1 виключено згідно з наказом голови суду від 25.06.2018 № 9-д/г/

 

8.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові   обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги передбачені законодавством. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 1. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ

9.1. Дисциплінарна відповідальність суддів встановлюється Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

 

 

 

 1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ АПАРАТУ СУДУ

10.1.  За порушення трудової дисципліни до працівника апарату може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців встановлюється Законом України «Про державну службу».

/абзац 3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 25.06.2018 № 9-д/г/

 

10.2. Дисциплінарні  стягнення  застосовуються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

10.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

10.4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

11.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду та керівника апарату суду.

11.2. Тимчасово, на період до врегулювання питання визначення функцій охорони приміщення суду в повному обсязі працівниками Національної поліції, відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника апарату суду.

/пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом голови суду від 17.05.2016            № 13-д/г/

11.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в приміщенні суду на видному місці.

11.4. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.

 

 

Керівник апарату суду                                            Т.В. Піка

 

 

ПОГОДЖЕНО

         Рішення зборів суддів

Деснянського районного суду

м. Чернігова       

від 25.06.2018 № 6

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

         Рішення зборів

працівників апарату

Деснянського районного

суду м. Чернігова        

від 23.06.2018  № 1